tốm chuyện & lai rai xí hỉ

tốm xí hỉ 149k

nhớ đà nẵng

Mực rim, Mực xé ăn liền

MỰC KHÔ ĐÀ NẴNG NGON - LOẠI 1

hải sản ăn liền

hải sản khô

trà sâm dứa, bánh kẹo

gà khô, bò khô miếng đà nẵng

gói nhỏ ăn thử